Category: infinite

for Li Bai

  Trăng kia ai thả mà trôi Cùng mây với nước bồi bồi múa ca? Lung linh một bóng một ta Trăng trôi trăng nổi biết là thật? hư? —— Sóng biển trùng trùng sóng biển reo Thuyền ta ngược sóng, thuyền ta chèo Ung dung tự tại đời thanh thảng Cùng sóng cuồng phong …

Continue reading