for Li Bai

 

Trăng kia ai thả mà trôi
Cùng mây với nước bồi bồi múa ca?
Lung linh một bóng một ta
Trăng trôi trăng nổi biết là thật? hư?

——

Sóng biển trùng trùng sóng biển reo
Thuyền ta ngược sóng, thuyền ta chèo
Ung dung tự tại đời thanh thảng
Cùng sóng cuồng phong ta hát theo …

Ai cũng nghĩ đời là bể khổ
Ta yêu đời …ta có lỗ không ta?


Leave a Reply