Đợi


Tặng anh cuki bài này. Cám ơn anh đã chỉnh sửa…
Sửa lại thấy hay hơn

Đợi

Gặp, rồi sẽ đợi
Ngậm ngùi trong hơi thở
Phản phất của giấc mơ
Âm thầm trong thương nhớ

Gặp, rồi sẽ đợi
Mắt ngấn lệ cùng trao
Gió lòng đang thét gào
Lửa tình đầy ước ao

Gặp, rồi sẽ đợi
Khi mưa ngừng giăng lối
Khi mây đã ngừng trôi
Chìm vào trong dĩ vãng
….mỗi người một đơn côi.

original was written in 05.19.2008 with the first line of every verse  “Đợi, rồi sẽ gặp.”