When?


when was the last time you’re here?
to look for me? to look for love?
when was the last time, has passed
the thought of me, lingers in you?

when was last time you look at my name?
to think, to miss, to see, to…wish?
that i could be more real than just this?
than the cyber world which we’ve known.

when was the last time you cry out my name?
in your dream of love, that’s so sweet?
just to wish to have a kiss
on my lips, like lovers do?

when was the last time, I say I miss you?
can you see? can’t you count the words?
in pronunciation and oh… such love
that can’t even be written out in all

so when was the last time you miss me?
and when will you be in love with me?

05.17.2004Lần cuối cùng, là lần nao nhỉ?
Ta tìm nhau, tìm những yêu thuơng
Lần cuồi cùng là lần nào, em
… là khac khoai trong anh từng giây phút?

Và lần nào vô tình thấy tên em
Để nỗi nhớ làm anh thầm ước
Rằng em là những gì rất thật
… không chỉ riêng thế giới ảo mù mờ

Là lần nào khi anh gọi tên em?
Trong giac mơ
… hôn môi chín ngọt ngào
Làm uyên uơng trên ngày tháng lao xao

Là lần nào khi anh nói nhơ’ em
Noi nhớ không đong đo bằng chữ
Không thốt ra, cũng khong bút mực giấy tờ
Nhưng tất cả, đủ làm tim ngừng thở

Là lần nào khi anh nhớ đến em
Và lần nào anh sẽ yêu em.

(anh cuki chuyển dịch-03.04.10)