Đau

______________________________________________________

Đau

Đau, đau lắm
Chờ anh hoài chẳng thấy
Mòn mỏi suốt bao ngày
Em giận, anh chẳng hay

Đau, đau lắm
Phải biết làm sao đây
Khi nhung nhớ giăng đầy
Em khóc cả đêm nay.

Đau, đau lắm
Giờ anh ở nơi đâu
Anh ơi, hãy về mau
Mang giây phút nhiệm mầu
…khi mình ở bên nhau.